Czakry i aura

Wprowadzenie do warsztatu czakry i aura

Czakry jako centra energetyczne 

Skąd pochodzi system czakr  

Indie są kolebką czakr zapewne, wpisane jest to w tradycję joginiczną. Pierwsze zapisy pochodzą z dziesiątego wieku n.e., więc można przypuszczać, że czakry jako centra energetyczne poznane zostały dużo wcześniej, a informacje wykorzystywane w kulturze, w rytuałach i medycynie naturalnej przekazywane były ustnie. Religia hinduizmu i buddyzmy stawiała umysł ponad fizyczność ciała uznając, że jedyną nadrzędna wartością jest dusza, a reszta, czyli materia to iluzja. Mówi to o braku równowagi, którą można dostrzec w dzisiejszych czasach choć w odwróconej formie dziś materia wysunęła się na plan pierwszy, a duchowość pozostaje niedostrzegalna, gdyż nie można jej dotknąć, a czakr nie można zobaczyć prześwietlić i zoperować. Lepiej więc udawać, że nie ma tego, czego nie da się zmaterializować. Dziwny to kierunek zważywszy na to, że procentowo jesteśmy społeczeństwem wierzącym w ujęciu globalnym. I choć Boga nie widzimy wierzymy i wątpimy na przemian, jednak wychowani w tradycjach Bogobojnego lęku, łatwiej nam do wiary ogółu, niż do indywidualnych społecznie nieakceptowanych teorii istniejących od tysięcy lat. Można jednak założyć, że wierzy wielu, skoro nauka, a raczej jak jest nazywana pseudonauka o energii wewnętrznej o pranie, kanałach energetycznych nadi przetrwała do dziś.  

Czym jest czakra 

Słowo czakra pochodzi z sanskrytu języka starożytnych Indii, wymawia się je różnie Ćakra, czakra, czakram, prawidłowa wymowa charakteryzuje się twardym „cz”. W tłumaczeniu oznacza koło, okrąg, dysk. Czakry umiejscowione są w naszym ciele energetycznym subtelnym. Energia ta jest subtelna i delikatna, ponieważ każda czakra ma związek z określonymi organami ciała fizycznego można ją odczuć. Różne są informacji o liczbie tych centr energetycznych, najczęściej mówimy o 7 lub 8 obejmujących nasz ciało fizyczne, jednak kiedy mówimy o energetyce można uznać, że jest ich dużo więcej.

Dla nas ważne jest 7, gdyż te kanały odwzorowane są w naszym ciele jako wiązki nerwowe wzdłuż kręgosłupa. Od kości ogonowej po czubek głowy. Są też czakry na stopach i dłoniach, co wydaje się bardzo łatwo odczuwalne, choć nie są to główne kanały. Czakry odpowiadają również gruczołom układu wewnątrzwydzielniczego, oddechowego i trawiennego.

Dla łatwego zrozumienia za co odpowiada każda z czakr można je porównać do żywiołów i choć mamy ich pięć – ziemia, woda, ogień, powietrze i eter, ostatni eter związany jest ze światem duchowym i odpowiada trzem górnym czakrom.

Każdy z nas jest indywidualną osobowością, która kształtuje się na bazie doświadczeń każdego dnia przez lata życia. Każda czakra ma wpływ na to jacy jesteśmy. Jeśli wydaje się to mało logiczne, to wato zauważyć, każda czakra ma swoją lokalizację, główny aspekt, cel, prawa jak też okres rozwoju.

Np. pierwsza czakra umiejscowiona u podstawy kręgosłupa

Jej główny aspekt: przetrwanie,

cel: stabilność, uziemienie, fizyczne zdrowie, warunki życiowe,

Prawa: Być, mieć

Okres rozwoju: życie płodowe do 12 miesiąca życia. Ciekawe prawda? już jako maleńka istota jesteśmy gotowi, by walczyć, być i przetrwać.

Pięć pierwszych czakr kończy swój okres rozwojowy w momencie, kiedy wkraczamy w 7 rok życia. Czakra korony obejmuje okres rozwojowy przez całe życie człowieka, a czakra 3oka zaczyna okres rozwojowy, kiedy jesteśmy dojrzali „dorośli”.

Każda czakra to tożsamość, ma swój negatywny aspekt, który w zależności od nadmiaru czy niedoborze pobudzenia wpływa na nas.

Pierwsza czakra to tożsamość fizyczna, negatywny aspekt to strach. Nadmiernie pobudzona to np. materializm, monotonia, opieszałość, otyłość, niedobór to martwienie się, lęk, niepokój, niedowaga.

Czakry to centra energetyczne zasilane prądami subtelnej energii nadi, jest pięć najważniejszych kanałów, które płyną w różnych kierunkach i stymulują wirowanie czakr, które poruszają się zmieniając kierunek rotacji. Biorąc pod uwagę biegunowość czakr – koło, nie jest możliwe, tak jak czytamy w wielu źródłach, że czakry wirują tylko w jednym kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Każdej czkrze przypisany jest kolor i być może łatwiej będzie, gdyż dążymy do zrozumienia poczuć czakry, kiedy założymy z naukowego punktu widzenia, że kolor nie istnieje.

Istnieje tylko dlatego, że go widzimy, czyli stworzony został przez nasz zmysł widzenia. Trudno w to uwierzyć, gdyż takie postrzeganie stoi w sprzeczności z naszą intuicją. Kolor to po prostu długość fali, którą postrzega ludzkie oko. I choć z naukowej definicji nie ma koloru, a jest światło to barwa wywołuje w nas określony stan wewnętrzny.

To skrótowe wprowadzenie do warsztatu o czakrach i biopolu człowieka 26 listopada 2017 w Warszawie, jeśli zainteresowało Ciebie, co piszę zapraszam, może też ciekawe będzie, co powiem. Anna Szmit

Kolejna część będzie o biopolu człowieka

 

 Przypisy

1.Czakry dr Anodea Judith

2. Niesamowita moc Kolorów Jean-Gabriel Causse

3.Dar Kolorów Theresa Blomqvist